เส้นทางบินภายในประเทศ

เส้นทางบินระหว่างประเทศ

ขั้นตอนการจอง 

image

โทรติดต่อเรา 

สอบถามเส้นทางบินและราคาตั๋วimage

ชำระเงินค่าตั๋ว

เลือกชำระเงินได้ 2 ช่องทาง
โอนเงิน&ตัดบัตรเครดิต
image

รอรับตั๋วเดินทาง 

 รอรับตั๋วเดินทาง 30 นาที
ช่องทาง LINE,SMS,EMAIL
image

เช็คอินสนามบิน

ติดต่อเช็คอินหน้าเคาน์เตอร์
ณ สนามบินต้นทาง
บริการจองตั๋วกับ nokair-bkksky.com

ประเภทบัตรโดยสาร

อิสระทุกการเดินทางเลือกได้ตามใจคุณ สะดวกสบายทุกเส้นทางบิน

image
• น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 1 ใบไม่เกิน 7 กก.
• ไม่มี น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง
• เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเสียค่าธรรมเนียม+ส่วนต่าง
• เปลี่ยนแปลงชื่อมีค่าธรรมเนียม
image

• น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ ไม่เกิน 7 กก.
• น้ำหนักหลดใต้ท้องเครื่องเส้นทางในประเทศ 15 กก.
• น้ำหนักหลดใต้ท้องเครื่องเส้นทางต่างประเทศ 20 กก.
• เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเสียค่าธรรมเนียม+ส่วนต่าง
• เปลี่ยนแปลงชื่อมีค่าธรรมเนียม
image

• น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ ไม่เกิน 7 กก.
• น้ำหนักหลดใต้ท้องเครื่องเส้นทางในประเทศ 20 กก. 
• น้ำหนักหลดใต้ท้องเครื่องเส้นทางต่างประเทศ20 กก. 
• เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน *ไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
• เปลี่ยนแปลงชื่อมีค่าธรรมเนียม

จองตั๋วแบบหมู่คณะ

จองตั๋วข้าราชการ
บัตรโดยสารสำหรับ ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ, พนักงานรัฐ, สมาชิกหอการค้าไทย, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในราคาพิเศษ ​พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย
image
บริการพิเศษสำหรับบัตรโดยสารข้าราชการ
image
ฟรี! โหลดกระเป๋าสัมภาระได้ 40 กิโลกรัม
โหลดอุปกรณ์กีฬาได้เพิ่มอีก 20 กิโลกรัม
image
เลือกที่นั่งได้ฟรี
image
ฟรี! ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินก่อนเดินทาง ภายใน 4 ชั่วโมง
image
ฟรี! บริการอาหารระหว่างเที่ยวบิน

รีวิวส่วนหนึ่งจากลูกค้าที่ใช้บริการ

 
รีวิว

รีวิว , 180 ผู้ชม

คำถามที่พบบ่อย
 

เอกสารที่สามารถใช้แทนได้ 

1.พาสปอร์ต

2.ใบขับขี่

3.เอกสารคัดสำเนาบัตรประชาชน ที่มีตราประทับจากเขตหรืออำเภอ

สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้เท่านั้น  ไม่สามารถนำไปโหลดใต้ท้องเครื่องได้

Power Bank สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องไปด้วยได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้นมีความจุไม่เกินชิ้นละ 32,000 mAh

-ถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโล 

-หากมีมากกว่า 7 กิโล ต้องซื้อบริการโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง เริ่มต้น 15 กิโล และสูงสุด 40 กิโล ต่อท่าน 


ตั๋วที่จองที่ bkksky.comท่านสามารถตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ของเราได้เลย โทร 02-147-5362

ตั๋วที่จองผ่านช่องทางอื่น ๆ : ทางเราไม่สามารถตรวจสอบสถานะตั๋วที่จองกับช่องทางอื่นได้เนื่องจากคนละบริษัท  แนะนำท่านติดต่อกับสายการบินด้วยตนเองหรือติดต่อกับช่องทางเดิมที่ทำการจอง  เบอร์โทรติดต่อตรวจสอบผ่านช่องทางที่ทำการจอง

-ผู้โดยสารอายุตั้งแต่ 14 วัน แต่ไม่ถึง 7 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง ใช้ใบสูติบัตร ฉบับจริง, ใบแทนสูติบัตรตามกฎหมาย , ใบสุทธิพระภิกษุสามเณร ฉบับจริง, บัตรประจำตัวคนพิการ ฉบับจริง , หนังสือเดินทาง พาสปอร์ต (Passport)ฉบับจริง, เอกสารแทนหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศออกให้, สำเนาข้อมูลสูติบัตรที่นายทะเบียนรับรอง, ทะเบียนบ้านฉบับจริง, สำเนาข้อมูลทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนรับรอง ในการเช็คอิน

-ผู้โดยสารอายุ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันเดินทาง ใช้บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง , ใบแทนบัตรประจำประชาชนตามกฎหมาย,ใบสุทธิพระภิกษุสามเณร ฉบับจริง, บัตรประจำตัวคนพิการ ฉบับจริง,  หนังสือเดินทาง พาสปอร์ต (Passport)ฉบับจริง, เอกสารแทนหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศออกให้, สำเนาข้อมูลบัตรประชาชนที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับรอง ในการเช็คอิน

นกแอร์มีการแบ่งประเภทผู้โดยสารเด็กอย่างไร

-เด็กทารกที่อายุต่ำกว่า 14 วัน บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้เดินทาง
-ผู้โดยสารเด็กทารก อายุตั้งแต่ 14 วัน แต่ไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง ต้องโดยสารบนตักของผู้ใหญ่ โดยผู้ใหญ่ 1 คนต่อเด็กทารก 1 คน ในการเดินทางเท่านั้น
-ผู้โดยสารอายุ 2 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 12 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางโดยลำพัง จำเป็นต้องมีผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีร่วมเดินทางด้วย โดยมีอัตราค่าโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่
-ผู้โดยสารอายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง สามารถเดินทางโดยลำพังได้ แต่ไม่สามารถพาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเดินทางด้วยกัน โดยมีอัตราค่าโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่
-ผู้โดยสารผู้ใหญ่ มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันเดินทาง สามารถพาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเดินทางด้วยกันได้

นกแอร์เช็คอินที่สนามบินดอนเมือง

-เที่ยวบินในประเทศ  อาคารผู้โดยสาร 2 ชั้น 3 ประตู 14-15

-เที่ยวบินต่างประเทศ  อาคารผู้โดยสาร 1 ชั้น 3 ประตู 7

สายการบินนกแอร์

เที่ยวบินภายในประเทศ เคาน์เตอร์เช็คอิน เปิดให้บริการก่อนเครื่องออก 2 ชั่วโมง และปิดให้บริการก่อนเครื่องออก 45 นาที

เที่ยวบินต่างประเทศ      เคาน์เตอร์เช็คอิน เปิดให้บริการก่อนเครื่องออก 3 ชั่วโมง และปิดให้บริการก่อนเครื่องออก 60 นาที

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้